Svenska små oberoende skivbolag har under lång tid haft svårt att marknadsföra sina produktioner. Något egentligt samarbete sinsemellan för att gemensamt gå ut till media, potentiella köpare, etc, har heller inte funnits.
Rock från underjorden förblir okänd när det stora flertalet knappt känner till dess existens. Avsaknaden av en organisation (jämför de brittiska indiebolagens Umbrella) där bolagen arbetar tillsammans på att nå ut till en större publik har gjort sig mer och mer påtaglig.
Men nu finns den äntligen. Genom ett initiativ av Birdnest Records Per Granberg och Jan E. Svensson från Joker Records samlades i våras ett antal småbolag och startade en samarbetsorganisation kallad Cinderella, med undertiteln “The Swedish Independent Rock Association”.

“Målsättningen är att sprida och marknadsföra medlemmarnas intressen i och utanför Sverige, att hålla en öppen dialog med liknande organisationer i utlandet, att ha en bred och öppen syn på den svenska, oberoende rockscenen för att bevara föreningens status och motverka stagnation.”
Dessa intentioner i Cinderellas stadgar blir en spännande utmaning för medlemmarna. Flera bolag ingår; Chickenbrain, Rainbow, Äsping, Pet Sounds, Nonstop, Ceilidh, med flera, och säkert tillkommer andra som ställer upp på föreningens målsättning och har den inriktning Cinderella föreskriver.
Med finns även distributörer (MD, Pet Sounds, Amigo), tidningar (SA och förmodligen Base One) och bokningsbolag (Scandinavian Music Service, Party Productions) — en bred bas att stå på.
Första manifestationen utåt blir på årets Hultsfredsfestival. Vi hoppas att många besöker festivalen och då tittar in i Cinderellas egna tält, samt förstås upptäcker alla intressanta svenska band som bokats in på de olika scenerna.
Svensk rock är INTE död!
Senare i höst ger Cinderella ut en samlings-CD för att ytterligare påvisa detta osynliga (?) faktum. Bland medverkande grupper märks Pojken Med Grodan I Pannan, Aspirin For Breakfast, William, Raped Teenagers, The Lee Harvey Oswald Ensemble, med flera — sammanlagt arton bidrag i en mångfacetterad blandning.
Fler projekt är att vänta och som stödmedlem kommer SA naturligtvis att informera om den fortsatta utvecklingen.
LYCKA TILL, CINDERELLA!