Omslaget till Umeå Hardcore Mag #3 (1991)

Umeå Hardcore Mag #3 (1991)

Sista numret, och enligt uppgift kom det aldrig ut utan existerar endast som råkopia.