Fanzine med inriktning på progressiv och symfonisk musik. Gavs ut av Jonas Stålhammar från Västerås.

Antal nummer: ?
År: 199x?

Se alla artiklar

Omslaget till The Silent Corner #02 (1996) #02 (1996)

#2 1996
Pris: 10 SEK
20 sidor

Ledare | nyheter | Anekdoten | Recensioner #2 | Pär Lindh | Italien-special