Omslaget till Sound Affects #38 (1998)

Sound Affects #38 (1998)

Våren 1998

Tidslinje | Mary Lou Lord | De senaste tio årens bästa album | Democheck | Jaguar | Singel-baren | Helen Love | Caesar’s Palace | Kristin Hersh | Bernard Butler | Sideshow Bob | Subsonics | Fly | Barbara Manning | The Confusions | Thirdimension | Perfect | Resultat läsaromröstning ’97 | Guy Chadwick | Vinyl-vrån | Senaste nytt från den uppgående solens rike | Can | Retro | Mailbox | Album