Omslaget till Sound Affects #04 (1989)

Sound Affects #04 (1989)

#4 – Våren/Sommaren 1989

Ledare | Small Talk | Playlists | Mailbox | Happydeadmen | Fanzine-recensioner | My Bloody Valentine | Kassett-recensioner | Sneaky Feelings | Lennart Persson: En hyllning till Elmore James | Droogs | Hard Flexi notes | Resultat i läsaromröstningen | Acid Tapes | The Spliffs | Scene report Australien | Singel-recensioner | Syd Barrett | Enkätresultat | LP-recensioner | Kaleidoscope