Omslaget till Schlager #050 (1982)

Schlager #050 (1982)

nr 50 17/1982 – 14 september – årgång 3

Zzzang Tumb | Pang records! | Play till Mariann | Hansson de Wolfe | Extra