Omslaget till ettnollett #11-1989

ettnollett #11-1989

#11 – 4 mars 1989

Ledare | Intro | Pure Mania | Rubbermind Revenge | Götterdämmerung 1989 | Down under Australia | The Venus Fly Trap | A Major Statement | New Rose | Skivor | Psykedelisk pop-special | Värstpop | The Lunachicks | Värstpop-skivor | The Chesterfield Kings