Omslaget till ettnollett #12-1990

ettnollett #12-1990

#12 – 22 februari 1990

Ledare | Intro | På Flexiskivan | TV Pop Crisis | The Bam Balams | Down Under Australia | Finsk Rock | Skivor | The Tommyknockers | Hand of Glory | Doctor Bombay | Intermission | The Puritans | Big Bang Theory | Värst Pop | Lunchroom Manners | Tidnings och kassettrecensioner | Tall Riders | The Shifters