Omslaget till Jazz Nytt #1971-01

Jazz Nytt #1971-01