Omslaget till Orkester Journalen #1963-11

Orkester Journalen #1963-11

Nr 11 November 1963
Pris: 1,85 SEK
40 sidor

ledare | Hootenanny – rapport från New York | Eje Thelin | blues på China 16/10 | hört på cirkeln | tjeckisk jazz | Arne Domnérus | ny litteratur | Curt Lindgren och hans Jazzverkstad | Gunnar Nilson | Jazzoffensiv i Göteborg | Jazzbalett 1963 | pressgrannar | Jazz i TV | skivor