BORÅS ENERGI
A.F.R/Pfrrt Pfrrt/G.S
Demo
*

Ytterst märklig musik, som i vart fall inte ger mig ett endaste dugg. Närmast för det hela tankarna till de italienska futuristernas ljudexperiment under det tidiga nittonhundratalet. Musiken bygger på en ganska statisk bas/trum-rytm, som byggs på med skrikig ordlös “sång”. Den enda kryddan utgörs av ett munspel i den sista låten, men det medför inget större lyft.
Det enda jag kan göra är att knäppa av bandspelaren innan huvudvärken blir alltför svår…

Borås Energi,
c/o Martin Ivarson,
Källgrensgatan 22 A,
502 56 BORÅS.