SVEN-ERIC JOHANSSON
Rotas Tenet
(ArtForArt/Plattlangarna)
* * * *

JOHN ADAMS
Harmonielehre
(Nonsuch/Wea)
* * * *

Två kompositörer verksamma inom minimalismens arbetsfält men som i sammanhanget har häng på rocken. Den snart 70-årige och mycket flitige S-E Johansson har skrivit ‘Rotas Tenet’ för Emulator II och i plattans bakgrund skymtar bl a Mikael Fölsch och Ulf Zackrisson (Viva!). Resultatet är engagerande associativt men också oroande där ljus och mörker möts i en oviss kamp.
Ungefär samma dramatik möter oss på John Adams LP. Adams, som omtalas (bl a av Jon Hassell) som en av de nya musikerna i genren, målar med hjälp av en symfoniorkester stilfullt och meditativt något som ligger den klassiska seriösa musiken mycket nära. Solreflexer i skyskrapor och dofter av bilavgaser är faktorer tillräckligt tydliga för att ändå placera musiken i modern tid.
Två plattor som lever kvalitativt mycket rikt fri från alla stämplar om “New Age Music”…