En tidningsepok är till ända. Efter sju nummer och fem år tar ett av Sveriges bästa fanzine — Jörvars Gosskör — farväl med ett späckat nummer.

Jörvars Gosskör var inte det första fanzinet i Sverige. Det var heller inte det största. Men det var definitivt ett av dom bästa, tillsammans med Funtime. Och när man nu sitter med det sista numret i handen är det svårt att kalla det för ett fanzine. Tidskrift är ett mer passande ord för ambitionsnivån, layouten och innehållet i nummer sju.
Jörvars föddes i Linköping. Och ända från starten var det två personer som utgjorde hela redaktionen: Jan Gradvall och Sven Dolling.

Så här kommenterar Jan Gradvall utvecklingen:
— Innehållet i Jörvars har alltid speglat våra egna intressen. Och jag tror att det ibland var svårt för läsekretsen att hänga med. Det har varit långt mellan utgivningarna och vi har nog blivit smalare med tiden. I alla fall inte bredare.
Sven Dolling:
— Dom tre sista numren vände sig nog mera till en “Larm-publik”, än den traditionella fanzinepubliken. Det sista numret av Jörvars innehåller bl a en lång intervju med Nomads, en genomgång av Chicago-soulen mellan 1958-1984, en tillbakablick på Alex Chiltons karriär och en reggae artikel signerad Husse Huss.
Ett mycket bra nummer. Både till innehåll och form. Köp det genom att sätta in tjugo spänn på postgiro 454 74 26-9, Jan Gradvall.
Tack Jörvars!