Nu är det klart att skivpriserna höjs redan innan jul. Som vi skrev i förra numret av Schlager kom-mer prishöjningen att bli differentierad eftersom skivbolagen har olika kostnader. Ett troligt snittpris blir 1:50, vilket innebär att vi med rådande prisstopp får en höjning på maximalt 2:00 kronor i skivaffärerna.

Inom GLF (Grammofonleverantörernas Förening) kunde man inte komma fram till någon gemensam lösning då de anslutna bolagen visade upp alltför stora skillnader i sina merkostnader efter devalveringen. Klart är nu att de fyra ledande distributörerna inom GLF kommer att lägga sig på olika prisnivåer. Den 1 november höjde GDC (Sonat, Wea-Metronome och Polygram) med 1:55 för LP och 50 öre för singlar och Electra höjde med 1:90 för LP och 50 öre för singlar.
EMI kommer att höja först den 1 december och höjningen blir då 1:30 för LP och 45 öre för singel. CBS har inte bestämt sig ännu, men kommer troligen att höja med 1:20 per LP under november månad.
Övriga skivbolag räknas följa det snittpris de fyra stora GLF-bolagen redovisar, alltså cirka 1:50.