FORTIFICATION 55
THE WORST IS YET TO COME
(DANSE MACABRE) (CD)
6/10

Det hela börjar tungt och offensivt. Tonerna är dock mitt i all mangel ganska finstämda. De gör det hela lite mera eftertänksamt än vad som är vanligt i sådana här musiksammanhang, men F 55 är för djupa. I stället för att fånga till eftertänksamhet tappar man koncentrationen och djupet i musiken blir patetiskt. I nästa stund förändras de igen och förvandlar sin musik till ren pop. Förvirrande, men ändå godkänt.