RISE AND SHINE
Second Demo 1994

Rise And Shine vill genom sitt egna koncept, “Flowerpowermetal”, förbehålla sig rätten att spela och mixa hur de vill — och det gör de! Hur slutresultatet sedan låter går att diskutera, vilket vi ska göra här.
Josabeths röst är helt O.K. och ganska annorlunda genom sin växling från Linda Perry-bas till en ännu lägre basgång. Musiken är en udda blandning av tungt och ljust — en balansgång. Jag vet inte om man bör blanda dessa stilar och jag har inte lyckats hitta något riktigt bra, men gillar de vad de håller på med får de fortsätta ostört — utan mig!