Norrköping har länge ståtat med Sveriges bästa popmagasin. Nu lägger en ny aspirant från staden beslag på tätpositionen i fanzinevärlden. Close-Up heter projektet, som startats av närradioprogrammet Power Hours medarbetare Robban Becirovic och Christian Carlquist.
Efter undertecknads misslyckade försök att göra ett seriöst metalfanzine för några år sedan har det inte dykt upp någon läsvärd lektyr. Men efter en trevande början har Close-Up-redaktionen blivit varm i kläderna och rosar nu marknaden med ett bitvis strålande tredje nummer. Det krävs mod för att göra ett svenskspråkigt fanzine som vänder sig till den svårflirtade metal-publiken, men Close-Up visar att de har viljan och slår på stort med fyrfärgsomslag och en massiv (om än inte helt igenom up-to-date) bilaga med adresser till över femhundra andra fanzines med samma inriktning.
Det är roligt att de inte enbart skriver om death metal, även om genren dominerar, utan också tar upp thrashband som inte är helt hippa. Intressant är också deras reportage om omslagskonstnären Dan Seagrave och skivbolaget Earache. Det ger tidningen mer substans. Intervjuerna är informativa, men för gemene man kan det bli påfrestande med enbart intervjuer typ fråga/svar. Men samtidigt är Close-Up en smal tidning som vänder sig till initierade musikälskare som slukar allt om sina favoritband.
Layouten är klart godkänd för att vara ett fanzine. Stilgraden kunde gott vara mindre och de kunde lägga större möda på att se till att skivbolagen skickar foton utan raster. Jag retar mig också på att samtliga artiklar som skrivits av någon i redaktionen, det vill säga nittiofem procent, är osignerade. Om jag läser en tidning vill jag naturligtvis veta vem som skrivit vad.
Visst finns det utrymme för förbättringar, men i en allt annat än mördande konkurrens är Close-Up rikets bästa metalfanzine.
Lösnummerpriset är 30 kr + porto 5.50. En prenumeration på fyra nummer kostar 100 kr. Skickas till:
Close-Up, Box 7028, 600 07 NORRKÖPING.