YOUNG URBAN PROFESSIONALS
Try A Little Harder / Tomorrow / You ‘n Me / Life Gives Me Roses / Texas Tornado Demo
***

Stockholm har fler popband än Happy Dead Men. Young Urban Professionals når inte riktigt upp till dessas eller exempelvis Wannadies klass, men gör ett OK intryck. Influerade av Buzzcocks och Ramones enligt bifogat infoblad, och sämre förebilder kan man ju ha. Smakfullt korta låtar, punkens ös i poppiga melodier och när de utvecklar en lite skarpare, EGEN profil, kanske YUP tar steget fullt ut till något stort.

Young Urban Professionals,
c/o Hannu Bärghäll,
Rondellen 13,
175 71 JÄRFÄLLA.