Z-VINYL som delvis har gemensamma rötter med Temp kallar sin musik “magisk musik för förryckta”. Vilka som är förryckta har jag hittills inte lyckats utröna. För det är i alla fall inte gruppmedlemmarna själva. Då skulle inte Z-Vinyl kunna göra sådan samlad och välkonstruerad modern rockmusik som de lyckats med på ett antal demos.
— Z-Vinyl borde vara som en modern rockvariant av det som musikrörelsen en gång stod för, är ett annat devis som gruppen arbetar utifrån.
Det gör gruppen genom att koppla samhälleligt kommenterande texter med musik sprungen ur samma skola som Roxy Music, Echo And The Bunnymen och inte minst den stora influensen David Bowie. Influenser som det kanske gått inflation i numera men som inte blir sämre för detta. Dessutom hanterar Z-Vinyl dem väl.