VÄLKOMMEN!

• Annabella i Bow Wow Wow drar isär ridån för ett nytt nummer av Schlager. Ett nummer om myter, pengar, fiffel och båg.
• Malcolm McLaren, som arbetat som manager åt just Bow Wow Wow och tidigare Sex Pistols synas i sömmarna. Och hans karriär inom den engelska musikbranschen är ingen askungesaga precis.
• Det amerikanska rockbandet Styx befinner sig också i ett musikklimat där de ekonomiska intressena klart överglänser de konstnärliga.
• Den tyske filmaren Wim Wenders har med Hammett gjort sin första film i Hollywood. En besvärlig och dyrköpt erfarenhet som resulterade i ytterligare en film för att Wenders skulle få ur sig alla oförlösta intryck. Den amerikanska drömmen och myten ännu ett varv.
• En garanterat mytfri artikel om Stockholmsgruppen Zzzang Tumb plus en genomgång av det Göteborgska musiklivet är två andra hållpunkter i detta nummer.

Väl mött!