Hej RIP-läsare,
du har just nu nr 17 av RIP i din hand och vi hoppas du är nöjd.

Just nu förbereder vi nästa nummer av RIP. Ett nummer som kommer att få en rejäl ansiktslyftning och skilja sig avsevärt från detta och tidigare nummer.

Nästa nummer kommer att släppas den 1 februari 1982 om allt går som det tänkt. Upplagan kommer att ligga kring 12.000 ex och distributionen kommer att skötas av, förutom oss själva, Presam (Pressbyrån) och Stockholms Bokcafé. Sidantalet kommer att ligga runt 50–60/nummer och vi blir tyvärr tvungna att höja lösnummerpriset till 10–12 kronor. Formatet kommer att bli lite större. Löpsedlar kommer också att tryckas upp och vi kommer att ha ett antal utbytesannonser med likartade tidningar.

När det gäller det ekonomiska är det inte riktigt löst. Idéerna och viljan finns, men tyvärr inte så mycket pengar som behövs. Vi kommer att fixa redaktionslokal, telefon, fotolabb m.m. och det kostar. Tryckkostnaderna för de första numren kommer också att vara en stor utgift, eftersom pengarna från Presam först kommer att flyta in, för nr 1, någon gång i juli. Men ett par stödkonserter, något mindre lån och inkomster från försäljningen av nr 17 hoppas kunna ge den ekonomiska trygghet som behövs för att satsningen ska gå i hamn.

Med det här brevet vill vi i första hand vända oss till Er som ännu inte har någon prenumeration på RIP, därför kommer vi med ett smakfullt erbjudande: De nästkommande fyra numren för endast 25 kr! Du kommer att tjäna omkring 30 kr om du skulle köpt dem i en affär, och Du kommer att tjäna en bra slant om man jämför med de kommande prenumerationspriserna! Slå till! Säkra dig för att få de fyra första numren 1982! Prenumerationerna är viktiga för oss, eftersom det ger pengar och vi kan satsa mer på nr 1/82. Och givetvis kan Du betala in mer pengar, alla bidrag tackar vi för.

Och alla ni som vill skriva, fotografera och på andra sätt hjälpa till med RIP, hör av Er. Vi behöver folk som hjälper till med satsningen. Allt är av intresse. Komissionärer är hjärtligt välkomna. Ring eller skriv till RIP. Tel. Janne Nilsson 08-39 44 94, Jeppe Ekholm 08-89 74 32

Med bästa hälsning / RIP

BLÅKLOCKSVÄGEN 3
162 39 VÄLLINGBY