Grammofonproducenten är den person som regisserar en skivinspelning. Han är helt enkelt en motsvarighet till filmens regissör. Producenten bestämmer hur musikerna ska spela. Tillsammans med artisterna diskuterar han fram lämpligt låtmaterial. Producenten är naturligtvis mycket beroende av ett gott samarbete med teknikerna. De arbetar på samma nivå och det innebär att de måste kunna kommunicera snabbt och välpreciserat. Samarbetet grundar sig ofta på förmågan att fatta snabba beslut. Förskjutningar i kommunikationsprocessen producent—tekniker på bara ett par tiondelar av en sekund kan tvinga till dyrbara omtagningar.
Någon organiserad utbildning av producenter förekommer inte. Många av dem har gått den långa vägen, från musiker till producent. En del har börjat som tekniker och andra kanske till och med som lagerarbetare på något skivbolag.
En aktiv musikerbakgrund är inte ett absolut krav för en producent även om den många gånger kan vara nyttig. Han vet ju därigenom vad som är möjligt att åstadkomma för exempelvis en pianist eller gitarrist. Vad som däremot är viktigt är att producenten har förmåga att åstadkomma ett personligt sound, en atmosfär, som fångar lyssnarnas intresse. Producenten måste vara flexibel och ha lätt för att utveckla kontakter snabbt med de personer han samarbetar med. Han måste kunna lösa konflikter på ett icke-diktatoriskt sätt och ge sig tid till att lyssna på musikers och artisters önskemål. Ibland får han iträda sig psykologens och kuratorns roll och det är inte ovanligt att han får “offra” en stor del av sin så kallade fritid till representation, att knyta nya kontakter och planera för inspelningar.
Ingen vet hur länge en producent kan hålla på med sitt jobb. Det är en form av konstnärlig verksamhet även om det han presterar ofta har karaktären av en tidsbunden produkt. Det sound han skapar i dag kan vara ute i morgon och då krävs det att han kan förnya sig och anpassa sig till, eller skapa nya musikaliska moden.
Lönen är förstås väldigt individuellt anpassad. De musiker som frilansar som producenter kan t ex erhålla en engångssumma för det arbete de lägger ned på en viss produkt. Andra kan få procent på skivförsäljningen. De producenter som är fast knutna till skivbolagen har naturligtvis en fast månadslön plus ofta royalty på antalet sålda skivor. En “bra” svensk producent tjänar i dag uppemot 10 000 kr i månaden.