BATES MOTEL
Welcome To Bates Motel: Games / Head Like A Hole / Girls / Strange Thing / Fuck
Sea Dog SEA 001 (MD) CD5

Fem grabbar ser Hitchcocks “Psycho” och Bates Motel är ett faktum.
Vad hade hänt om de i stället sett “Sound Of Music”? Hade de då bildat “The Convent” och hade det i så fall låtit annorlunda? Det här är nämligen en musikalisk beskrivning av vad som försiggick i Norman Bates huvud under denna skräckfyllda natt. Och det är ju ingen munter historia precis. Arga röster, tungt malande bas och gnisslande gitarrer. Metallmusik med andra ord.
Tänker inte ge mig in på huruvida det är tung- eller dödsmetall, men illa låter det. Om livet är så besvärligt och misslyckat att man skriver en låt som “Fuck”, så för Guds skull, låt bli! Ingen har bett er om det.
Nästa gång ni hyr en video, ta en från komedihyllan.