DYNAMO PROPELLER
Meeting / Wintertime
Hot Stuff COOL 5, 7″
**

Dynamo Propeller har mycket att lära. Den här singeln visar upp två sinsemellan ganska olika sidor, men ingen av dem förmår engagera mig speciellt mycket. Småtrevlig modern pop, men alltför statisk — även om låtarna är ganska korta hinner jag tröttna flera gånger innan de tar slut.
Båda sidorna lider av brist på idéer — sångerna är visserligen OK, men de får aldrig chansen att utvecklas vidare utifrån de ursprungliga intentionerna. Det händer ingenting i vare sig melodi eller arrangemang och då är det lätt att ledsna.
Trots namnet saknas här en riktig dynamo som kan få ordentlig snurr på propellern för lyftet mot popkosmos. Sorry…

Hot Stuff Records
Box 57
343 00 ÄLMHULT