Stämningen är ganska tryckt mellan Bildjournalen och Tages med anledning av några Tage-uttalanden i ett av Carl Eiwar producerat radioprogram.
Programmet som sändes under rubrik »Poplyan» innehöll bl. a. ett inslag där Tages kritiserade den svenska poppressen för dess många journalistiska grodor. Speciellt Bildjournalen fick skäppan full. Vi tog kontakt med verkställande redaktören och ansvarige utgivaren Caj Andersson, med anledning av att det ryktades att BJ förberedde en anmälan till radionämnden i fallet.
— Vi är förbittrade över att den här intervjun presenterats i Sveriges Radio. Huruvida vi tänker gå vidare till radionämnden kan jag  inte avslöja, men vad vi reagerat mest för är att samtalet framställde några direkta felaktigheter.

Rolf Hedin Tage-direktör:
— Vad som skulle varit felaktigt är förmodligen att man lätt kunde få uppfattningen att det var Bildjournalen som korat Tommy Blom till Sveriges Gulligaste Popkille, det var Expressen som gjorde det. Några andra felaktigheter kan jag inte påminna mig har blivit sagda i programmet.
För radions Barn & ungdomsavd. uttalar sig Hasse Linder:
— Jag anser att inget i programmet pekade ut någon för något. Bildjournalen nämns inte ens. Tommy Blom säger i intervjun något om att »det finns en del hm poptidningar i Sveriges avlånga land. Hm. Också finns det en som heter hm Bild hm.»

I pressläggningsögonblicket hade BJ ännu inte företagit någon anmälan till radionämnden.