THE RUMOUR
I don’t want the night to end
(Stiff)

Problemet med the Rumour är att de tydligen saknar egna idéer. Eller också att herrar bolagsdirektörer börjar få nästäppa. B-sidan är faktiskt mer spännande än “hiten”. Den har åtminstone ett försök till sökande, även om the Rumour inte hittar hem där heller.