Att lyssna på radio är ett speciellt sätt att leva. Vill man ha information och kultur lyssnar man på P1. P2 är de klassiska musikälskarnas eldorado. Och P3 håller slutligen melodiradion i ett järngrepp. Så länge är allt gott och väl.
I Lund har emellertid denna naturordning satts i gungning. En mystisk station på närradio-frekvensen har under tre månaders tid pumpat ut tio timmar rock-, pop- och diskomusik per dygn. Stationen har kallat sig för radio P4 och betraktar sig som ett alternativ till riksradion och man hoppas dessutom att i längden bli ett hot mot radiomonopolet.
Vilka står då bakom en sådan här gigantisk satsning (för den måste nästan betraktas som gigantisk då man betänker att verksamheten har varit ideell). Ett besök i den kaotiska och högeffektiva radiostudion varifrån P4 sänder rätade ut frågetecknen.
Två av de ansvariga för P4:s sändningar heter Per-Ola “Peo” Olsson och Ina. Peo är en av initiativtagarna och liksom Ina en av sju alternerande discjockeys. Hur började då det hela? Peo:
— Bakom Radio P4 står tre organisationer, varav två är studentföreningar. Initiativet till att starta sändningarna kom däremot från privat håll, det var jag och ett par kompisar som kom på att närradion låg nere under sommarmånaderna. Idén föddes att vi skulle spela musik för de lundabor som fanns kvar i stan.
Hittills har Radio P4:s programutbud nästan uteslutande bestått av discjockeys som presenterat skivor. Att inte musikutbudet blivit statiskt beror i stor grad på att de olika musikvärdarna haft en minst sagt skiftande skivsmak. På så sätt har tung diskomusik och funk varvats med rak rock typ Bowie, Dylan och Springsteen. Peo berättar:
— Förutom musiksmaken har de olika discjockeys som spelat Radio P4 haft olika utgångspunkter. Ett par aktiva radiopratare, exempelvis Jesse Wallin och Per Scholander, är professionella discjockeys. För dem har Radio P4 varit ett bra sätt att få reklam på. Andra musikvärdar, som Ina, har aldrig suttit bakom en radiomikrofon tidigare.
I höst återgår Lunds närradios utbud till det normala. Glada amatörer på de olika studentnationerna blandar sig med IOGT och diverse religiösa och politiska organisationer. P4 tystnar. Eller?
— Vi har startat en kampanj för att få en permanent P4-utsändning, informerar Peo. Vi har lagt ut namnlistor runt omkring i Lund och kan säkert få ihop cirka 20000 namnunderskrifter. Om vi skulle få fortsätta utsändningarna skulle detta givetvis ske på en mer kommersiell basis. Vi hade behövt täcka kostnader för reportage, administration och dylikt. Det skulle kunna finansieras med annonsblock.
— Det hade trots det inte behövt bli så dyrt, avslutar Ina. Själv skulle jag kunna tänka mig att arbeta som discjockey för en lön motsvarande en termins studiemedel.