1968 var ett betydelsefullt år för den svenska popen. Vi fick uppleva något som kallades “en popens kris”, pessimister talade om “popens död”. Grupper gick arbetslösa, pop-arrangemangen drog inte mängder av folk som förr.
Men inte var det någon “popdöd”, inte! Vad som skedde var en välgörande gallring i popdjungeln; endast gräddan av pop duger i dag åt den kräsna publiken. Dessutom närmade sig Tio i Topp och Svensktoppen. Ordet “pop” fick sin riktiga betydelse som förkortning för all populär musik!
Se bara på och i årets album!