Stranded Records, med artister som Lustans Lakejer, Reeperbahn och Ratata, har hamnat i en ekonomisk kris. En följd av den starkt minskade skivförsäljningen som drabbat hela skivbranschen. Nu har moderbolaget Polar gått in och krävt att Stranded sanerar sin ekonomi.
I dagarna har Stranded flyttat tillbaka till Polars lokaler vid Norrmalms Torg i Stockholm. Klas Lunding, som startade bolaget vill dock inte gå med på att just detta är en del i uppstramningen av Stranded: Han säger att det var den självklara följden av att hans kompanjon Anders Tapper slutat och att administrationsbiten därför blev omöjlig att sköta på egen hand.
Polar har också gått in med mer pengar i Stranded. Lunding förnekar likaledes att det skulle medföra starkare bindning till “moderbolaget”:
— Vi är ett helt fristående bolag, vi bestämmer fortfarande vad som ska ges ut, hur omslag ska göras etc.
Han förnekar dock inte att Stranded framgent kommer att satsa mer strikt kommersiellt. Dom “osäkra” korten kommer inte att bli lika många.
Som en motvikt till de högre kommersiella kraven kommer Stranded istället att starta en underetikett med smalare musik. Efter modell av Brian Enos Obscure Records. Alltså en lågbud(-)get(-)etikett med enhetliga konvolut och minimerade marknadsföringskostnader.
För att ytterligare understryka att de rykten som gått om Strandeds nära förestående konkurs är felaktiga påpekar Lunding också att Lustans Lakejers engelska LP “A Place In The Sun” i dagarna släpps i Japan. Och att intresset för den skivan ökat markant även i andra länder efter att den promotionvideo som gjorts till den engelskspråkiga versionen av låten “Läppar Tiger” (“Lips are silent”) nu är färdigställd.