EINSTEIN A GO GO
Bottenlös Sand / Lekamen / America / Då Hatet Kom
Demo
*

Einstein A Go Go hette tidigare Badland, och gjorde under det namnet en fin demo, som till och med fick en del radiospelningar. Här har det tyvärr spårat ur helt, i någon slags sjuttiotalsprogg som man hoppades hade dött ut för gott med Elvärket och Blå Schäfer.
Texter som störtar handlöst utför patetikens stup, och föregivet “kompetent” musik som saknar allt vad hakar och melodi heter. Totalt mörker…

Einstein A Go Go,
c/o Tobias Westling,
Torpvägen 3,
821 00 BOLLNÄS