Få personer kan ha lyckats undgå att Electrocute under mycket märkliga omständigheter ställdes in tre dagar innan utsatt datum. Det hela började osa bränt när Dance Or Die kontaktade Zynthec-redaktionen för att få reda på om arrangemanget överhuvudtaget skulle bli av. Enligt gruppen hade Stroke inte hört av sig samt varit omöjliga att nå i över sex veckor. När bomben släpptes var det endast via ett kort mail som gick ut till Strokes mailinglista som bekräftade ryktet som vid det här laget blivit tämligen hett. I övrigt meddelades världen inte på något sätt om det hela, utan det var tack vare den berömda djungeltrumman som det slutligen bekräftades att katastrofen var ett faktum. De ansvariga för Stroke var som uppslukade av jorden, och är så fortfarande.

Rykten har cirkulerat en längre tid om att Strokes ledare Nils Nilsson planerat Electrocute som sitt sista arrangemang för att sen sälja verksamheten och syssla med andra göromål.
Av underliga anledningar har de nya ägarnas identiteter varit hemligstämplade, och ingen vill bekräfta eller avslöja ett smäck om vilka dessa kan vara. Zynthec har vid flera tillfällen skickat påtryckningar till Stroke för att få en offentlig förklaring, och först ett par veckor senare kom ett mail som kortfattat skyllde på att polis samt brandförsvar haft åsikter om det antal personer som skulle släppas in i Medborgarhuset vid det aktuella tillfället. Varför det dröjde sådan tid att få dessa uppgifter, och varför de ansvariga är så ovilliga att gå ut offentligt är fortfarande en gåta. Nils Nilsson har via ombud hänvisat till att ansvaret ligger på de nya hemliga ägarna, en uppgift som motbevisas av det faktum att Medborgarhuset bokades i Nils Nilssons eget namn och därmed gör honom personligt ansvarig.
Zynthec har varit i kontakt med Medborgarhusets bokningsansvarige Olle Nordlöv, och denne lät meddela att Nils Nilsson är skyldig 52000 kronor och att lokalen dessutom är bokad privat av Nilsson i höst. Att arrangemanget skulle ha ställts in på grund av polistillstånd är uteslutet, enligt Nordenlöv, detta skulle bara kunna ske om arrangören nekades alkoholtillstånd. Detta går sålunda stick i stäv med de anonyma uppgifter som Stroke har skickat ut. Det korta brevet från Stroke påstår också att pengar för köpta biljetter redan börjat betalas ut, något som ingen har fått bekräftat.
Ingen som Zynthec talat med fått något återbetalat, och ingen kan heller påminna sig att någon bekant till dessa heller skulle ha fått tillbaka pengar. Stroke låter hälsa att biljetten skall skickas till en specifik postbox och att pengarna sen skall sättas in på avsändarens konto. Zynthec rekommenderar att istället skicka en kopia på biljetten, då samtliga biljetter skall vara numrerade kan ingen på så sätt försöka få ersättning mer än en gång. Det spekuleras friskt i att hela arrangemanget var en bluff från början, en teori som stöds av de luddiga uppgifterna, samt att Nils Nilsson med personal är fullständigt som bortblåsta från jordens yta. I brevet till Zynthec utlovades dessutom omgående betalning för de annonsfakturor som förfallit för länge sedan; dessa pengar lyser fortfarande med sin frånvaro. Vi har försökt få klarhet i om de tusen CD som skulle delas ut till besökarna någonsin trycktes upp, om så ej är fallet kan teorin bekräftas till fullo.
De bokade grupperna Dance Or Die, Psyche, Dive, Covenant, Statemachine, Children Within, Chaingun Operate, Kiethevez, Saft, Project-X och Morlocks underrättades heller aldrig om att arrangemanget skulle ställas in, och den var en ren lyckträff att samtliga fick informationen i tid från annat håll. Stroke säger att endast ett 20-tal besökare missat informationen och kommit till Medborgarplatsen. Huruvida pengar för biljetter, hyra för lokal och delar av bandens gage någonsin kommer att betalas ut får framtiden utvisa, men i dagsläget kan vem som helst konstatera att det hela onekligen luktar mycket suspekt. Att det dessutom indikerats att de ansvariga inte ens befinner sig i landet gör det hela ännu mer obegripligt, och om Stroke någonsin skall kunna återvinna någon form av förtroende bör de omgående gå ut med en offentlig ursäkt och en vattentät förklaring, samt reda upp alla förvirrade ekonomiska faktum och göra rätt för sig.