Alternativmusiken erövrar världen. Det är på internet det händer. De artister som inte får plats hos majorbolagen når skivköparna och publiken genom att sprida sin musik på nätet. Genom siter som Hypermusic.net och Sonox.com möter nya artister nya lyssnare.

Fler och fler artister väljer internet för att nå en publik. Efter att ha skickat demos till skivbolag och prövat alla traditionella vägar att nå ut med sin musik väljer allt fler att försöka nå skivköparna och publiken via nätet. Istället för en traditionell lansering vänder artisterna sig till aktörer som Sonox.com och Hypermusic.net
Det dessa aktörer har gemensamt är att de artister och grupper man presenterar alla står utanför den etablerade musikbranschen och utanför finrummet hos de stora multinationella skivbolagen. För många är det den enda vägen att nå en publik, men för vissa är det ett medvetet val. Som marknadsföringskanal finns det både fördelar och nackdelar med att lansera sig på nätet.

— Den nya musikindustrin är här för att stanna. Jag tycker framtiden ser ljus ut. Fördelarna med internet är många och har man bara bra idéer så kan man göra mycket utan att ha triljarders triljoner i marknadsföringsbudget. Internet är en enormt bra kanal eftersom allt är tillgängligt för alla samtidigt överallt.
Den möjlighet som öppnar sig på internet måste dock hanteras rätt. Det finns en uppenbar risk att de stora aktörerna kommer att skaffa sig ett stort inflytande över detta medium också, just tack vare sina pengar, berättar Anders Engström, ansvarig talangscout och en av grundarna bakom Sonox.com. Viktigt är att utvecklingen på internet inte går samma väg som den traditionella musikindustrin gjort. Anders har klara åsikter i denna fråga.
— Även om informationen på internet är gratis så kostar marknadsföring och teknik mycket pengar. Viktigt nu är att de nya musiksiterna som har som ambition att ändra på maktbalansen inom musikindustrin inte går i fällan att försöka bygga sina affärsidéer på majorbolagens repertoar utan istället lyfter fram den enorma mängd av kvalitetsmusik som existerar utanför dessa bolags verksamhetsområde. Om alla bara har som ambition att få sälja den senaste Britney-låten är ingenting vunnet. De stora skivbolagen kan då knappa in på det försprång som de nya musiksiterna har och den reella chansen att skapa något nytt och varaktigt kan då gå förlorad.
Det speciella med Sonox.com är att bara independentmusik erbjuds och att kunden kan skapa sin egen bland-cd. Två dagar senare kommer skivan i ett fodral med posten. Sonox.com jobbar idag med drygt 100 oberoende skivbolag och labels. Företaget riktar in sig på kategorierna Electronica, Hip-Hop/Urban och Reggae. De licensierar musiken från lablarna och betalar en royalty till dem baserad på försäljningen av artisternas låtar. Det kostar inget för bolagen att marknadsföra sina artister på Sonox.com. Avtalen är också icke-exklusiva vilket betyder att lablarna parallellt kan jobba med andra liknande siter.

En annan site med liknande inriktning är Hypermusic.net. Den stora skillnaden jämfört med många andra siter är att Hypermusic.net är helt artiststyrt. Henrik Bjarneskans, projektansvarig på Hypermusic berättar;
— Eftersom vi är en plattform som oberoende artister kan använda för att “distribuera sig själva” så har vi ingen genrebegränsning på siten. Alla som önskar får möjligheten att sprida sin musik via siten och på det sätt de själva önskar; gratis eller betalt, musik, videos, enstaka låtar, hela album etc., artisten bestämmer helt själv. Även ett antal independentbolag har valt att distribuera sin musik på Hypermusic.net.
Vem som helst kan således lägga upp sin musik på siten. Det görs inget direkt urval, men Henrik berättar att de promotar de band som de själva gillar.
— Vi väljer att promota band från siten som vi tycker är intressanta på ett eller annat sätt, dels för att få en kvalitetsstämpel på siten, men också för att vara en levande del av den oberoende musikscenen. Idag använder drygt 200 artister siten för att distribuera sin musik.
Hypermusic.net går sin egen väg även då det gäller betalning och licensieringsfrågan.
— De artister som väljer att ta betalt för sin musik delar vi 50/50 med. Men artisten väljer alltid själv hur mycket musiken ska kosta. De som inte tar betalt utan vill ge bort sin musik tar vi ingenting av. Eftersom vi inte är ett förlag eller skivbolag och inte är intresserade av att fungera så, gör vi heller inga exklusiva avtal med artisterna. Artisten behåller alltid själv rättigheterna till den musik de distribuerar på Hypermusic.net, de är fria att göra vad de vill med den i övrigt. Man kan ju tycka att detta skulle vara artistens självklara rättighet, men tyvärr är det inte alla som tänker så.
Det räcker dock inte för Hypermusic.net att bara finnas på nätet. De jobbar även med konsertarrangemang, nät-TV, fanzines, nät-radio och har en butik i Stockholm. Henrik förklarar varför inte närvaro på internet räcker.
— Om man bara är en site på nätet så får man mest musik från unga med nätvana. Vår butik i Stockholm innebär att vi också kommer i kontakt med artister som aldrig petat på en dator förut, men som kanske sitter på en skatt av tjugo års inspelad musik. Internet-TV:n och internet-radion är helt enkelt marknadsföringskanaler för konceptet Hypermusic.net.
Sonox.com och Hypermusic.net står för en viktig utveckling för alternativmusikens framtid. Genom internet finns det nu en betydande och bra marknadsföringskanal för all den musik som inte kan eller vill spridas genom de traditionella kanalerna.
— Framväxandet av alternativa plattformar som Hypermusic.net gör att vi äntligen kan bryta majorbolagens stryptag på musikvärlden, säger Henrik Bjarneskans.

musiksiter på Internet

www.sonox.com
www.hypermusic.net
www.popwire.com
www.deo.com
www.vitaminic.se
www.epitonic.com
www.mp3.com