DIVERSE
GBG Hardcore Punk 81-85
CD
(Dolores)

De senaste åren har vi fått se ett antal samlingar med svensk punk komma ut på marknaden. I huvudsak har de varit inriktade på den första generationen ungtuppar, så Dolores initiativ att även belysa vad som hände i början på 80-talet välkomnas varmt.
Precis som de flesta andra punksamlingar rymmer GBG Hardcore Punk 81-85 såväl lysande som bottenlöst usla bidrag. Ska vi börja med det positiva bör Troublemakers härliga ligistrock nämnas. Likaså gladpunkarna i Sötlimpa, Injektion och GBG Punx. De sistnämnda var för övrigt embryot till Full Metal Jacketz och guldkornet “Politikersvin” kan ensam motivera ett köp av denna platta.
Så vidare till avdelningen mangel, och här visar Disarm i allmänhet och Anti-Cimex i synnerhet var skåpet ska stå. Av detta borde ett flertal av samlingens övriga band tagit lärdom och stannat i replokalen ett par år till. Total Armsvett, Ta.S.K, AB Hjärntvätt, Nisses Nötter och Absurd låter, rent ut sagt, för jävliga.
Trots det ojämna resultatet är plattan ett gott grepp av Dolores. Jag skulle med glädje välkomna fler CD-återutgivningar av några av dessa band.

(Dolores records, Drottninggatan 52, 411 07 Göteborg)