DAISY GLAZE
The Maze / Shake & Fake
Demo

Enligt dem själva ska Daisy Glaze medverka på “Nordic Sounds 2”, Jokers samlingsplatta, med de två låtarna på den här demon. För min egen personliga smak bådar detta inte särskilt gott vad beträffar den LP’n. Deras musik känns nämligen enbart ansträngd och konturlös.
Själva är de fräcka nog att benämna sitt sound “punk-funk”, vilket jag svårligen kan förstå — det blir aldrig roligare än vanlig enformig svartmässerock.

Daizy Glaze,
c/o Ulf Berlin,
Fridhemsgatan 10,
112 40 STOCKHOLM.