SLITZ nätsurfare Ivar Järnefors gav sig ut på Internet-vågorna och krockade med Christer från Dive. Och du, om du inte förstår någonting är det bara ett tecken på att du är normal.

<Ivar> Vet du vem Stelarc är?
<Christer> Nej.
<Ivar> En australiensisk performance-artist som förstärker kroppsljud tillsammans med syntar som styrs av hans hjärnvågor.
<Christer> Snart låter vi antagligen maskinerna styra våra hjärnvågor istället.
<Ivar> Då har vi misslyckats.
<Christer> Vi har skapat oss en värld där man kan trängas med tusentals andra, till och från arbetet, på gator och torg, varje dag och ända ständigt känna sig ensam. Och så tror vi att elektroniken eller en sådan sak som internet skall föra oss närmare varandra. samtidigt är det ett fantastiskt vapen i rätt händer, för ljuset, strategisk krigföring för rätt sak…
<Ivar> Men det kan nog faktiskt föra människor närmare. bara en sån sak som att inte kunna bedöma folk efter utseende. Att bli kär i någon för vad den tänker istället för hur den ser ut.
<Christer> Det blå, fluorescerande ljuset i hyreshusen tilltar, fönstren skimrar av TV-apparater och datorer, men man onanerar istället till cd rom-skivor och barn-porr per diskett
<Ivar> Men det måste väl finnas något bra med det också, du har ju köpt ett modem själv.
<Christer> Man har mestadels passiviserats, loket… bingolotto… underhållningsknark
<Ivar> Instant happiness… ta ecstacy eller titta på Loket. samma sak!
<Christer> jag lever genom det fluorescerande ljuset i min hembiograf, mitt fönster till världen.
<Ivar> Ett litet fönster till en stor värld. Om du menar TV-apparaten vill säga.
<Christer> Men egentligen handlar det bara om att man inte kan fylla hålet efter kärleken… pseudo…
<Ivar> Allt detta vi använder är alltså ett slags surrogat för riktiga känslor?
<Christer> Vill du mig väl, har du kärlek eller attityd?
<Ivar> Så är tekniken surrogat för riktig kärlek eller ett sätt ett leta efter den?
<Christer> Tekniken är ett resultat av vår missriktade kreativitet.
<Ivar> Men den är användbar eller?
<Christer> Mycket är bra, som dödshjälp och förslöande bekvämlighetsinrättningar.
<Ivar> Ett mycket tveeggat svar. Och cyniskt.
<Christer> Annat kan vara fantastiskt, som TV… utmärkt ide, men vad sänder vi?
<Ivar> All enkelriktad kommunikation resulterar nog bara i dumhet. Vi sänder för sändandets skull. inte för att vi har något att säga.
<Christer> Ja, men samtidigt har vi mer energi och kraft än vi kan ana, kraft och intellekt och hjärta måste styra sin kreativitet tillsammans, just nu har bara intellektet fått självstyre…
<Ivar> Men har inte intellektet börjat hitta spår av känslor. ta kvantfysiken och internet tillexempel.
<Christer> Vi borde använda dessa tekniska resurser för att knyta samman brigaden världen över, men vi skulle bättre än någonsin kunna kartläggas och hållas under uppsikt, tyvärr. Jag har nog aldrig kunnat vara så o-nojjad som jag känner mig i den här intervjun.
<Ivar> Hur ska vi kunna använda kommunikationstekniken till människans fördel inte bolagens?
<Christer> Vi måste börja med att rannsaka våra syften, sedan lära oss behärska utrustningen för att nå andra.
<Ivar> Det måste ju finnas något sätt att nå individerna bakom dessa organisationer. kanske via internet?
<Christer> Kanske, men jag tvivlar.
<Ivar> Internet handlar bara om deltagande. så då måste det väl vara positivt?
<Christer> Jag börjar med mig själv, vad kostar internet? Vem tar in pengarna? Telia?
<Ivar> Men naturligtvis släpps alla in som vill. det är något man måste sträva efter.
<Christer> Ja, men detta är ju bara en intergalaktisk autostrada där vi kan konspirera.
<Ivar> Finns det någon plats för kärlek i storbolagens media?
<Christer> Nej, tyvärr är de inte skapade för det.
*** Signoff: Christer (kiss them for me…)
IRC Log ended *** Mon Sep 12 20:10.