SILVERFISK
“Silverfisk”
§

Att placera Silverfisks musik i ett fack vore en omöjlig uppgift. Enbart därför att något så här dåligt förmodligen aldrig satts på tape förut. Silverfisk utgörs av två bröder som, enligt egen utsago, producerar sin egna metal. Metal eller inte, lägg ner eller ta åtminstone bort era bilder, namn och adresser från hemsidan.
www.silverfisk.com