ABADDON INCARNATE
“NADIR”
(Sentinel Records)
§§§§

Utan att gå allt för djupt in på vart namnet Abaddon i Abaddon Incarnate kommer från kan man i Oxfords berömda uppslagsverk hitta följande förklaring: Abaddon/ 1 Hell, 2 The Devil (Rev. 9:11). (Heb., = destruction). Allt enligt mangelkvartettens egen hemsida. Namnet speglar också till viss del vad musiken handlar om: en argsint och obarmhärtig grindcore som flirtar en aning med death metal ur den mer ruffiga skolan. Även låttitlarna som “Will Nail You In”, “Where’s My Axe?” eller “Bonebag” skvallrar om varthän det lutar. Får man dessutom det faktum klart för sig att plattan blivit till i Soundlab Studios med Nasums egen Mieszko A. Talrczyk som producent har man en rejäl ledtråd åt vilket håll det barkar. Mieszko medverkar även som gästvokalist på låten “Where’s My Axe?”. Den irländska kvartetten startade egentligen sin musikaliska bana 1989 som ett mer renodlat death metal band, vid namn Bereaved. Det var först fem år senare, och ett antal förändringar i sättningen senare, som Abaddon Incarnate blev ett faktum. Ett naturligt val eftersom även musiken förändrats i en både tyngre, snabbare och råare riktning. Efter ett kort äktenskap med franska Seasons Of Mist blev avkomman trots allt en debutplatta inspelad i Tico Tico studion i Finland, “The Last Supper” (1999), under det nya namnet Abaddon Incarnate. Att Irland kan presentera något så njutbart som Abaddon Incarnate får den gröna ön med sitt myckna regnande att stiga i graderna ytterligare. Här hör man inte tillstymmelse till den så uttjatade irländska folkloren eller ens någon romantisering av den keltiska myten. Det tackar vi för! Här manglas det på för allt vad tyget håller och på ett så utmärkt vis att man nästan kan tro att dom kommer från vårt kära fosterland Sverige. Sångaren/sångarna ömsom morrar på och gurglar runt bland dom välansade stämbanden och ömsom låter som en rabiat neurotiker som snedtänt på fultjack. Att Steve Maher (sång/gitarr), Bill Whelan (gitarr), Cory Sloan (bas/sång) och Olan Parikinson (tummor) i vår varit ute på en så kallad mini-turné på bl.a. fastlandet Europa med Fleshless utan att besöka Sverige tar jag personligt. Abaddon Incarnate är ett starkt namn om man ägnar sig åt namedroping inom grindcore/grindmetal, där även band som Brutal Truth, Relevant Few, Nasum, Regurgitate och Burnt By The Sun faller naturligt. Även om jag i och för sig inte hört förstlingsverket “The Last Supper” ännu, kan jag lova att, om den visar prov på tillnärmelsevis vad “Nadir” serverat, blir den garanterat en av de nya plattorna i min samling.