Den 1 september startades ett nytt produktionsbolag i Göteborg. Vänder man på bokstäverna i ordet Segat får man fram Tages och det är mycket riktigt Tages som ligger bakom det nystartade bolaget. Segat skall handha Tages affärer i första hand, dessutom kommer man att jobba med att försöka ordna svenska engagemang för engelska artister. Segat har redan en man i London som dels sköter Tegarnas angelägenheter i England och dels skall svara för Sverige-importen, som inte bara kommer att beröra popartister! Man kommer också att satsa på någon större sångstjärna, samtidigt som man har ögonen öppna för artister av olika genre. Mannen som huserar i London-kontoret och bl. a. sköter Tages skivutsläpp i England (»Crazy Bout My Baby»/»In My Dreams» nyss utgivna på EMI) heter Roger Stinton och honom hoppas man mycket av på Segat.

Rolf Hedin – Ny Tage-direktör

I direktörsstolen i Göteborg återfinner vi grabbarnas förre turnéledare Rolf Hedin som ersatts av en ny road-manager som kort och gott kallas »Malte». Rolf Hedin har givetvis en söt och duktig sekreterare och hennes namn är Inger Johansson.
I styrelsen för Segat sitter förutom Rolf Hedin och Tages själva, två av fäderna i den föräldraförening som bildades av Tages föräldrar. Det är Direktör Tage (!) Larsson och Direktör Bertil Lagerberg båda slipade förhandlare.
Den finansiella delen av verksamheten kring Tages handhas av notariat-avdelningen på Göteborgs Sparbank. De får alla gager och övriga inkomster och betalar sedan ut en skälig lön till medlemmarna samtidigt som de sköter företagets (det är ett aktiebolag) utbetalningar, skatteinbetalningar etc.
Tages egna kompositioner förläggs som vanligt på musikförlaget Tagemusik som till hälften ägs av Tages och till hälften av Edition Odeon.
Den 1 januari 1967 går Tages kontrakt med Platina-skivor i Göteborg ut och det är troligt att man i den vevan kommer att byta skivbolag.
I november är det dags för den tredje LP:n med grabbarna. Den kommer att innehålla ungefär lika mycket eget material som den förra med beteckningen »2» gjorde.

Annons för Segat från samma nummer.