Tvist mellan JAY DEE och SWE DISC

Jack Dailey och hans bolag Jay Dee Prod. i Oslo har som följd av tvisten om Caretakers med Swe Disc fått Caretakers skivor stoppade i Norge tills vidare. Jack Dailey säger, att han hoppats på en mindre drastisk lösning på kontraktskonflikten, men eftersom varken Caretakers eller Swe Disc ville böja sig fanns det inget alternativ. Dailey säger vidare att han fortfarande anser att Caretakers är ett av våra mest musikaliska popband och instrumentalt i internationell toppklass, men »jag kan inte bara stå och se på när konkurrerande skivbolag skördar frukterna av mitt arbete!»

— Mitt kontrakt med Caretakers gick inte ut förrän i mars 1966, säger Jack Dailey och håller fram sin kopia av kontraktet med jönköpingsgrabbarna. Kontraktet mellan Jack Dailey (Jay Dee Prod.) och Caretakers är daterat den 22/3-64 och avsett att gälla t. o. m. den 22/3-66. I kontraktet heter det att Jay Dee Prod. har oinskränkt rätt till alla skivinspelningar med Caretakers under kontraktsperioden.

Ogiltigt?

— Jag kan inte förstå varför grabbarna, utan hänsyn till vårt avtal, redan i december 1965 gjorde sin första inspelning för Swe Disc. Mer än tre månader före kontraktets utgång!
— Advokat Leif Silbersky framhåller i ett brev att jag vid den tiden själv skulle ha brutit kontraktet på flera punkter och att kontraktet således var ogiltigt redan då.
— Han hävdar att jag inte skulle ha fullgjort mina förpliktelser genom att inte låta Caretakers göra sex skivinspelningar per år. Detta är fel!
I december 1965 hade jag gjort nio inspelningar med gruppen, dessutom var fyra till planerade för januari månad!

»Caretakers bröt själva kontraktet!»

— Jag hade studio bokad i Oslo långt i förväg och allt var klart för dessa inspelningar när Caretakers själva, i december, bröt kontraktet i och med sina lagstridiga inspelningar för Swe Disc.
— Är man det minsta räknekunnig är det inte svårt att räkna ut att jag skulle ha gjort 13 inspelningar med gruppen, inklusive de fyra som var planerade, före kontraktstidens slut. Därmed skulle jag alltså ha fullföljt min del av kontraktet, där grabbarna lovas minst 12 inspelningar under kontraktsåren.

»Jag gav inte Caretakers några pengar!»

— Vidare hävdas det att jag skulle ha brutit mot § 3 i kontraktet. Den paragrafen är en klausul som säger att Caretakers skall erhålla en viss procent av skivinkomsterna och att de två gånger per år skall erhålla en försäljningsrapport.
— Det är riktigt att Caretakers inte har fått dessa pengar av mig. Det beror på att de inte betalat tillbaka de skulder de haft till mig. — Vad försäljningsrapporterna anbelangar är det så, att dessa gjorts i ordning i god tid, men det står ingenstans i kontraktet att jag skulle vara skyldig att resa till Sverige och lämna dem. Grabbarna har frågat mig om försäljningen och de har fått svar. Hade de velat ha skriftliga rapporter hade de bara behövt kontakta mig om det!
— Leif Silbersky påstår vidare att jag skulle ha brutit mot kontraktets sjätte paragraf, där jag förpliktar mig att på alla sätt hjälpa Caretakers och att jag inte skall ha någon andel i intäkter som de får till följd av arbete som jag skaffat dem. Jag har hjälpt dem och jag har inte mottagit ett öre av dem!
— När jag har skaffat gruppen arbete har jag »köpt» dem till ett visst pris och de pengarna har Caretakers fått. Eventuellt överskjutande belopp tillfaller självklart arrangören, i detta fall mig. Så länge jag i förväg träffat en överenskommelse om Caretakers gage. kan det inte med fog hävdas att jag erhållit någon procent på deras intäkter.

Swe Disc ljuger!

— Till sist fastställer kontraktet att jag har »the entire first option rights», och då Caretakers fick erbjudande om skivkontraktet med Swe Disc skulle jag ha underättats om det. Något sådant besked fick jag aldrig!
— Direktör Ferneborgs uttalanden till den svenska pressen om att jag skulle varit införstådd med Caretakers inspelningar för Swe Disc och att jag skulle uppbära provision från dessa skivor är helt oförståeligt! Jag skulle vilja kalla det en lång rad rena lögner!
Caretakers kunde helt enkelt inte spela in några skivor för något bolag i december utan att bryta kontraktet med mig.

Swe Disc’s juridiska ombud: »Man måste även släppa ut plattor!»

Leif Silbersky, advokat och juridiskt ombud för Swe Disc i tvisten om Caretakers säger med anledning av Jack Daileys uttalande:
— Förutom de kontraktsbrott vi har åberopat i tvisten anser vi att Dailey inte hur utnyttjat sina s. k. »optional rights» på det sätt som kontraktet föreskriver. Det är nämligen inte fråga om antalet inspelningar som gjorts med gruppen, utan det gäller främst hur många titlar som Jay Dee släppt ut med grabbarna. Caretakers har ju knappast någon glädje av om det t. ex. ligger 30 färdiginspelade taper med gruppen, så länge dessa inte släpps ut i handeln.