Gert Lengstrand, f. d. Streapler och f. d. anställd på Artist-Tjänst i Stockholm, har flyttat åter till hemstaden Göteborg och öppnat egen firma — G. L. Produktion — tillsammans med Ingemar Ramsvik, tidigare känd bl. a. som turnéledare åt Streaplers.
GL-produktion skall arbeta med reklam och PR för olika popgrupper och delvis även medverka vid producerandet av nya skivor etc. Plums med Doris, Jackpots och Hasse & Rune finns redan knutna till företaget. Och efter nyår blir även Streaplers ett GL-band…