Ska musikföreningen Folk å Rock den 1 juli sparkas ut från Pub Sparta?
I tre år har Folk å Rock tillsammans med jazzföreningen Plektrum hyrt in sej på Pub Sparta, som i sin tur arrenderat av AF, studentkåren i Lund.
Under dessa år har Pub Sparta varit ett för Sverige unikt musikställe.

Folkmusik, jazz, rock, reggae och alla sorters musik har blandats. Mer publikdragande namn har fått subventionera mindre publikdragande, men intressant och nydanande musik.
Med sitt musikintresse och kunskap från skivaffären med samma namn har Folk å Rock till Pub Sparta tagit grupper och artister som den skånska publiken annars aldrig fått höra.
Det är Folk å Rock som skapat Pub Sparta – innan fanns där ingen musikverksamhet – och byggt upp en trogen publik.
— Vi vill ha kontroll över verksamheten, säjer nu Helene Engvall, ombudsman på AF.
Därför byter AF den 1 juli arrendator på Pub Sparta och tar i samband med det själv över musikverksamheten.
— Kan vi klara verksamheten själva finns det ingen anledning att nån utomstående ska ha hand om den.
Genom arbetet med skivaffären har Folk å Rock skaffat sej stor kunskap om ny musik och också kontakter för att kunna ta dessa artister till Sverige. Finns verkligen den kunskapen hos AF?
— Det tror jag, säjer Helene Engvall. Det bästa vore om Folk å Rock kunde fortsätta sin verksamhet i en annan lokal, jämsides med vår.
Men när jag frågar om hon med det menar att den udda, intressanta musiken kommer att försvinna på Pub Sparta under AF:s regi, säjer hon:
— Så ska du inte tolka det jag säjer.
Helene Engvall säjer också att AF:s uppgift är att ta tillvara medlemsföreningarnas intressen, vilka i sin tur ska ta till vara medlemmarnas, dvs studenternas intressen.
Att sparka ut Folk å Rock (och därmed kanske också den musik dom tagit dit) från AF – kan det verkligen ha stöd hos studenterna i Lund? Om inte – måste studentföreningarna snabbt och kraftigt protestera mot AF:s handlande!
Enligt obekräftade rykten har Pub Spartas blivande arrendator – Helene Engvall vill inte uppge hans namn – inte betalat in moms och sociala avgifter till skattemyndigheterna. I så fall skulle han kunna stoppas av den nya Iag som säjer att han då inte får arrendera ett nytt ställe.
Personalen på Sparta har också lämnat in ett anbud på att arrendera Pub Sparta.
När jag frågar Helene Engvall om dessa två uppgifter blir hon alldeles moltyst i telefonen.
Sista ordet om Pub Sparta, Folk å Rock och AF är nog inte sagt ännu.