Stonesgalan på Ullevi, juni 1982: ett lugnt och trivsamt arrangemang utan ordningsproblem, en vänlig folkfest? Eller en orgie i starköl och hasch, en rekryteringsbas för nya drogmissbrukare? Och kommmer Bowie att betyda nya drogorgier?

Den förstnämnda bilden är den som getts i tidningar, radio och TV. Den andra bilden förmedlas i en rapport som nyligen gjorts av den s k Narkotikagruppen i Göteborg. Skriften är åtta A4-sidor och den ingår i en större rapport om knarksituationen i Göteborg, som Narkotikagruppen gjort på uppdrag av kommunstyrelsen.
Stonesrapporten har skrivits av några tjänstemän på Socialförvaltningens narkotikasektion, och kommissarie Karl-Erik Johansson vid Göteborgskriminalen.
Kommissarie Johansson redogör bland annat för hur “narkotikaförsäljningen pågick för fullt” bland tältande ungdomar, och om polis som inte vågade ingripa på grund av risken för oroligheter.
Tjänstemännen skräder inte heller orden: Rolling Stones kallas “handelsresande i social i misär” och “några av de mest otäcka exponenterna för en samhälls(-)fientlig drogkultur”.
Men de hårda anklagelserna och den smått hysteriska tonen underbyggs inte av så särskilt mycket fakta.
Det noteras att 22 personer (bland över 100 000, anm.) greps under dagarna, misstänkta för narkotikabrott. Och att tullkriminalen gjort 22 beslag bland tillresande danskar. I övrigt är det mest spekulationer (“av de över hundratusen ungdomarna torde narkotikamissbrukarna ha kunnat räknas i fyrsiffriga tal”). Det framgår inte heller om det är artikelförfattarna som gjort de chockerade iakttagelserna, eller om det är andrahandsuppgifter.
Om någon vecka kommer Ullevi att fyllas med ungefär lika mycket folk som förra året. Den här gången för att lyssna på David Bowie. Blir det en ny rapport sedan, kommissarie Johansson?
— Så mycket kan jag säga att jag beklagar att galan kommit till stånd. Den här typen av arrangemang måste stoppas. De fostrar nya missbrukare.
Torgny Königsson är sekreterare i Narkotikagruppen. Han tror inte att polis och sociala myndigheter kommer att agera annorlunda under Bowie-galan än förra året, “möjligtvis är de lite mer observanta för den här typen av problem”.
Königsson säger att han “helst vill avstå” från att kommentera kvaliteten på Stonesrapporten.
Jag förstår honom.