Kolingsborg kommer att klara sig undan en hotande konkurs. Stockholms kommun har gått in med cirka 1 miljon kronor för att i efterhand betala en del av reparationskostnaderna.
Den folkrörelseägda rockklubben råkade redan efter fyra månader i stora ekonomiska svårigheter. Det första kvartalet 1983 gick Kolingsborg med 200.000 kronor i förlust. De främsta orsakerna till förlusterna är dels att upprustningskostnaderna av lokalerna blev större än väntat, men också att själva verksamheten inte gått ihop.
Erling Åkesson, kassör på Kolingsborg, bedömer att situationen var så kritisk att hade inte Stockholms kommun gått in med pengar hade Kolingsborg gått i konkurs.
I utbyte får kommunen nu rätt att tillsätta en kommunal revisor och få en större insyn i hur lokalerna sköts och ekonomin utvecklas.
För Kolingsborg innebär detta en nystart. Bandbokningarna kommer i fortsättningen att skötas med ett större ekonomiskt förnuft, och marknadsföringen att skärpas. Några av de som tidigare arbetade med Kolingsborg har ersatts med nya och den styrelse som valdes på årsmötet i mitten av mars är nästan helt ny.
Saker som tidigare gått på alldeles för lösa boliner ska den nya ledningen ha bättre kontroll över.
— Kolingsborg är en bra ekonomisk affär om man sköter det, säger Erling Åkesson.