Sonet vill ha stopp på hemkopieringen. Men just nu ser det ut som att bolaget indirekt kommer att medverka till att hemkopieringen i Sverige ökar. Det engelska skivbolaget Island har startat marknadsföringen av kassetten “1+1”, vilken har en inspelad och en blank sida.
— Island kan tvinga oss att distribuera kassetten i Sverige, säger Christer Lundblad på Sonet.
Hemkopieringen av skivor har blivit en het potatis under senare år. I slutet av förra året gick svenska delen av de internationella grammofonproducenternas förening ut med ett upprop mot hemkopiering undertecknat av drygt ett femtiotal av landets mest kända artister.
Skivbranschen pekar på att det under 1979 såldes 30 miljoner oinspelade kassetter mot endast 4 miljoner inspelade. Och detta påverkar självklart skivförsäljningen.
Problemet diskuteras också i andra länder.
I England har debatten tagit fart sedan skivbolaget Island i början av året annonserade att de skulle lansera en kassett som på ena sidan innehöll en inspelning med en av bolagets artister, medan den andra sidan skulle vara blank. “1+1” ger köparen själv möjlighet att spela in något denna gillar.
Det engelska branschorganet BPI (British Phonographic Industri vilket motsvaras av Svenska Grammofonleverantörers Förening GLF) gick omedelbart till skarp attack mot Island. Kassetten var “en uppenbar uppmuntran till hemkopiering”. Vid ett möte förra månaden lyckades BPI få löfte från både EMI och Virgin att de inte skulle befatta sig med kassetten. EMI har hand om distributionen av alla Islands produkter, Virgin sköter försäljningen.
BPI påpekade att kassetten kommer i ett kritiskt skede för den engelska skivindustrin, då man försöker förmå både regering och parlament att inse vikten av att upphovsmännen, dvs artisterna, ska kompenseras för utebliven försäljning pga hemkopiering.
När BPI tog till hårdhandskarna mot Island låg redan tusentals kopior av Steve Winwoods “Arc of a diver” redan på många återförsäljares diskar.
De senaste veckorna har Island kört helsidesannonser i den engelska musikpressen där man bl a bjuder ut kassetter på Grace Jones, JJ Cale, Todd Rundgren, Bob Marley, U2, Robert Palmer och B52.
Nu ser det ut som att även Sverige snart får hit kassetten.
— Vi har pratat med Island och dom avser att distribuera kassetten i övriga Europa. Men vi vill egentligen inte ta in den. Helt självklart uppmuntrar den till hemkopiering och det är illojalt mot dom andra skivbolagen.
— Inga andra bolag som representerar Island i Europa vill ta in kassetten. Och om någon annan säger nej kommer vi också ställa oss till “myteristerna”.
Island är det första bolag som marknadsför kassetter på det är viset. Man kan se det som att bolaget anser att hemkopieringen inte går att stoppa.
Istället försöker man göra det bästa av situationen. Hellre lite pengar än ingenting alls.