THE NOMADS
Outburst
(What Goes On?/Amigo)

“Outburst” är alltså The Nomads ansikte utåt världen. Frånsett “Wolfbane”-MP’n som gavs ut i Frankrike, har de tidigare fått lita på vakna importaffärer. Nu har två oberoende bloag (What Goes On i England och Homestead i USA) givit ut deras första reguljära LP, lägligt nog efter deras andra succésväng nedåt Frankrike, Holland och England.
Här finns hela andra MP’n, fyra spår från “Wolfbane” och en bona fide bonusversion av Standells gärna plankade “Good guys”. Sounds gav dem högsta betyg och jag hade gärna gjorde det samma ifall man hade plockat med deras egen “Rockin’ all through the night”. Fast å andra sidan — på bekostnad av vad? Svensk export mår bra av sådana här utbrott.

Betyg: 9/10