För Mickey Down Under är musiken ett sätt att leva, något man inte kan klara sig utan. Gruppen består av två medlemmar, Per-Åke Quick och Katarina Zapfe, men tar gärna hjälp av vänner vid framförandet av sina låtar. Gruppen ser inga motsättningar mellan olika musikstilar utan blandar friskt, något som alltid känts naturligt sedan starten 1988.
Mickey Down Under har inte bara stor erfarenhet av musikskapande utan även av musikbranschen i sig. Gruppen kontrakterades för några år sedan av Machinery, men kontraktet bröts då bolaget omorganiserades och fick nya ägare. Vad Machinery gick miste om är musik som benämns Psychedelia-Indie-Techno med texter som ofta handlar om främlingsskap till tillvaron. Högt tempo på musiken borgar även för totalt röj på scen där man inte sparar på krafterna. Själv beskriver man sina konserter som nästan våldsamma.
Mickey Down Under lever vidare i både med och motgångar, och det skulle inte förvåna mig om framtiden kommer att innehålla mer av det förstnämnda.

GRUPP: MICKEY DOWN UNDER.
MEDLEMMAR: PER-ÅKE QUICK, KATARINA ZAPFE.
KATALOG: DELTAGANDE PÅ “TAPPING THE WIRES” [CD]. DIGITAL NOSTALGIA BOOM [KASSETT] M.M.
KONTAKTADRESS: QUICK ZAPFE, JÄRNVÄGSGATAN 11 A. 461 31 TROLLHÄTTAN.
DEMO: “DIGITAL NOSTALGIA BOOM” 40:- PÅ PG 411 2768 – 9 (ZAPFE).