Vi stannar i huvudstaden för att prata lite med gruppen MGR. MGR är en grupp till stor del inspirerad av Frontline Assembly men man beskriver sin egen musik som lite mer poppig. Gruppens texter är ofta politiska in sin framtoning där man vill få lyssnaren att själv tänka efter. Texternas vikt understryks med det texthäfte som följer med demot, ett demo som spänner över en lång tidsperiod av musikskapande — från 1989 till 1993. När vi talar om skapandet av musik anser Ulf, som är gruppens musikmakare, att den musik som skapas i sig inte behöver vara nyskapande. Man kan mycket väl bygga sin musik på tidigare traditioner och med tiden så växer en egen stil fram i och med att man själv blir säkrare och skickligare i sitt musikskapande. MGR är en grupp som även understryker vikten av samarbete grupper emellan, både musikaliskt och som kritiker. Tyvärr så finner många band det svårt att hantera kritik och därför sluter man sig från omvärlden. Konstruktiv kritik lider ingen av! Vad framtiden bär på vet man inte riktigt — skapandet av musik har växt till att omfatta allt fler genrer vilket kommer att höras på kommande releaser. MGR jobbar vidare samtidigt som man skriker efter spelningar utanför Stockholm.

Favorit instrument: Ensoniq SR10 — “Lättarbetad sampler med hela 50 inbyggda effekter”

GRUPP: MGR
MEDLEMMAR: ULF LJUNG, STAFFAN MELIN
KATALOG: MASSACRE [KASSETT] ’94
KONTAKT: ULF LJUNG, RÖNTGENVÄGEN 1 8TR, 141 52 HUDDINGE
DEMO: “MASSACRE” 50:-
PG 690510-0035 (MELIN)