Hej!

Det är idag precis två och ett halvt år sedan New Life Sverige grundades i mars 1988. Under denna tiden har vi hunnit ge ut sju tidningar. Det är ingen lätt uppgift att driva ett fanzine i Sverige. Det innebär att man måste jobba med en liten men entusiastisk läsarskara som hela tiden ställer nya krav. Det är en kamp med att få ekonomin att gå ihop och få tiden att räcka till. Vår erfarenhet visar att 20% av våra läsare lämnar oss varje år. Det är naturligt eftersom folk förändras. Men det innebär också att vi måste hitta nya läsare att ersätta dom förlorade med. Det kan man göra på två sätt nämligen a) bredda innehållet (dvs. skriva om fler musikstilar) eller att b) fördjupa innehållet (dvs. skriva mer grundligt och med nya synvinklar på den musikstil som vi VET våra läsare köper tidningen för). Rob’N’Raz och Sator är de sista experimenten med andra musikstilar.

Hur ska vi då hitta dessa nya läsare? Likt det finns en naturlig avgång finns det en naturlig tillkomst. Detta är en viktig källa. Men det stora nytillskottet kommer i och med att vi når ut till alla tilltänkta läsare som finns runt om i landet.

Detta kommer ske genom a) förbättrad distribution och en större tillgänglighet för om tidningen inte finns ute i skivbutikerna där köparna finns spelar det ingen roll hur bra skriven tidningen är! b) Vidare krävs det en kontinuitet i utgivningen med fasta utgivningsdatum samt c) inte minst ett bra innehåll.

Det kommer ske en del redaktionella förändringar under hösten. From 10/9 avträder jag som redaktör och Sebastian Stebe tillträder. Själv kommer jag fortsätta och utveckla skivbolaget jag är involverad i: Front Music Production.

New Life Schweiz och Tyskland har haft enorma problem under våren. Det senaste numret kom i april. Tyvärr blev detta nog det sista. Efter sju framgångrika år gick dom i graven. Under hela det sista året skickade man som nästan ensam tidning i Europa med gratis vinylsinglar med ledande band inom genren. Det finns två tidningar i Tyskland som kommer att kämpa för att ta upp den fallna manteln efter New Life som ledande synthfanzine nämligen Tallas Frontpage från Frankfurt och Inquisita Soundmagazine från Hannover.