CD-produktion vid DCM. Glasmastering – Inspektion av glasmaster – Försilvring av glasmaster – Kontrollmätning av matriser

Om ni nu enträget bombarderat skivbolagen med demomaterial och inget bolag är på hugget eller om ni kanske vill ha full kontroll över er egen platta/kassett är det faktiskt varken dyrt eller direkt komplicerat att ta fram sitt eget fonogram. Vi har varit i kontakt med de flesta av Sveriges mer etablerade presserier för att få fram en någorlunda överskådlig prisbild.

Förutsättningen för att göra en CD eller kassett är att ni förslagsvis varit i en studio och spelat in en s.k. mastertape, det vill säga en DAT, 1/2″ (halvtums) eller ett 1/47 (kvarttums) rullband med den musik ni avser göra ett fonogram av. En kassett är naturligtvis fullt möjligt att använda som master, men kvalitén blir ju inte riktigt den samma. Ju bättre kvalité på originalet, desto bättre kvalité på kopiorna. Om vi börjar med att ta fram sin egen kassett, så finns här några presserier som erbjuder paketpris för kassettframtagning, t.ex. Ljudkopia i Stockholm tar fram 100 st band (BASF dolby HX) med tryck på kassett för 21.90/st (max C-40), Audiodisc i Bro har en utförlig lista, dels med tryck endast på kassett (prisex 500 C-50 för 9:12/st), kassett med 4+1 färgsilägg från färdig film (prisex 500st C-50 for 11:25/st) eller kassett med 4+1 färgsilägg inklusive repro och sättning av text (prisex 500st C-50 för 14:12/st). DCM i Bromma erbjuder både Ferro och Crome-band, vit kassett med tryck (prisex 500st C-50 Ferro för 7:62/st). Vänder vi blickarna mot grannlandet Norge hittar vi här Unidisc i Oslo som erbjuder kassett med 4-färgsilägg från färdigt repro-original (prisex 500st C-45 för 13:12/st). Alla priser är inklusive moms. Det kan tilläggas att ju fler kopior man beställer desto billigare blir styckepriset hos Audiodisc, Unidisc och DCM.

Gör din egen CD

Är man fast besluten att göra en egen CD finns här ett antal presserier att tillgå. Det skall dock klargöras att vi inte haft möjliget att jämföra kvalitén på slutprodukten utan endast kunnat göra prisjämförelser. Vad som också spelar in är ju som sagt kvalitén på masterbandet, där ju en DAT, helst färdigredigerad, är det bästa alternativet. Av alla prislistor vi fått in var den klart mest överskådliga från Local Hero i Lund. Här står klart och tydligt grundpris + pris per CD, inklusive moms, frakt och expedition. Priset innefattar även överföring till U-matic produktionsmaster, digital redigering, PQ-kodning (markeringar för låtarnas början och slut), analys (kolla att kvalitén och nivån är jämn och bra), bandförbrukning, framställning av glasmaster (matris), pressning, etikett i två färger, ställkostnader, trycksak i fyrfärg (booklet, inlägg), fodral (box), packning, expedition, frakt, tull och moms. Local Hero låter pressa sina CDs hos Sony i Österrike. Något som alltid tillkommer är NCB-avgiften, som ni kan läsa om på föregående sidor. Vill man även spara lite pengar kan man ta fram ett eget original för att trycka omslag. Några prisexempel från Local Hero är t.ex Fullängds-CD (max 18 låtar) med booklet och inlägg; grundkostnad 11.500:- + 13.60/st, singel (max 4 låtar) i slim box med inlägg; grundkostnad 7.200:- + 10.60/st. Priser inklusive moms. En anledning till LHs låga priser är att de tar ut betalningen i förskott.

Flera presserier

De flesta andra presserierna levererar en prislista där man själv får räkna ihop alla kostnader, t.ex PQ-kodning – 500:-, Studio-kostnad 150:-/timme, glasmaster – 3750:- mm. Det är inte lätt för den oinsatte att räkna ut “sitt” pris exakt. Ta därför reda på hur många låtar er master har, total speltid, vilken typ av booklet (CD-omslag) ni vill ha, om ni gör tryckoriginal till bookleten själva, om ni redigerar mastern själva – dvs om bandet är klart med låtarna i rätt ordning och rätt avstånd mellan dem och begär en offert från olika presserier. Förutom Local Hero finns en rad andra presserier att tillgå som CD-Plant i Malmö (som även har en folder med tips), DCM i Bromma, Audiodisc i Bro, Audiomix i Ö-vik, Multiaudio i Lund och Studio 55 i Uppsala. Anders Johansson (trummis med Hellborg, Blue Murder, Yngwie mm) vill dock slänga in en liten varning för de bolag som anlitar SIB-tryck. “Vi haft otroliga problem med feltryck och månadslånga förseningar från dem”, säger han och rekommenderar även att göra som de senare gjort, beställa direkt från Sony DADC i Österrike. “Det blir 1–2 kronor billigare per skiva, inklusive tull, frakt och moms”, hävdar han.

Glöm inte NCB och STIM

Det bör också påpekas att man inte tjänar på att trycka upp flera tusen CDs om man inte vet att de kommer att gå åt. Att pressa 3 000 plattor och ha hälften liggande i flera år på en hylla kostar bara en massa pengar och så kanske bandet byter medlemmar och det hela känns inaktuellt. Det kan i stället vara bättre att starta med en upplaga på 1000 st och göra ombeställningar, grundavgiften är ju en gång betald. Vill man sondera terrängen efter distributörer kan man ju börja med att trycka upp en mindre upplaga, eller en kassett och skicka runt till bolag som eventuellt kan vara intressanta. Några man i så fall kan kontakta är t.ex Megarock, Border, House of Kicks och Amigo (se artikeln om skivbolag). Något som är mycket viktigt att tänka på är att alltid anmäla sin platta hos NCB och att naturligtvis STIM-anmäla sina låtar, så pengarna tillfaller rätt person vid eventuell radiospelning etc. Glöm inte heller att skicka ett ex av er platta eller kassett till Metal Zone, vi är intresserade av allt som händer inom landets gränser.