PRV (kungliga Patent och RegistreringsVerket) har hand om alla registreringar och patent i Sverige. Både företag och privatpersoner kan registrera sitt namn och även sin ev logotype. Detta kan vara en trygghet om du har bestämt dig för vad ditt band skall heta, och vill vara säker på att du får vara ensam om det namnet.

Om man vill registrera sitt varumärke, som kan vara tex ett gruppnamn, ett företagsnamn etc, så vänder man sig till PRV. Om vi nu förutsätter att det handlar om ett gruppnamn på ditt band, så måste PRV börja med att ta reda på om namnet finns registrerat sedan tidigare. Om det gör det, så måste kategorin (klassen) undersökas. Det är nämligen så att alla verksamhetsområden är indelade i klasser, och om ditt gruppnamn redan finns registrerat som tex textilföretag, så brukar det inte hindra en registrering. Däremot så måste man vara säker på vad klassen omfattar. Tex om ditt band nu har registrerat sitt namn i klassen “musikframträdanden och skivinspelningar” (klass 41), och ett textilföretag har samma namn registrerat i klassen “kläder, fotbeklädnader, huvudbonader” (klass 25), så innebär det helt logiskt att ni har ensamrätt till namnet i er klass. Ni får alltså INTE börja sälja kläder med erat namn, och textilföretaget får INTE börja att sälja skivor…

Viktigt att veta är, att flera personer inte kan stå som innehavare till ett varumärke. Hela ditt band kan alltså inte vara innehavare till namnet (varumärket). Därför så måste en av er söka och stå för registreringen.

Att genomföra en registrering kan ta tid. Detta är helt beroende på om namnet måste kontrolleras, om det kolliderar med andra ev registreringar. Handläggningstiden brukar därför variera, dock högst 10 månader.

Kostnaden för att få sitt namn registrerat är 1,200 kr, som betalas vid ansökningtillfället. Ansökan genomförs inte förrän avgiften har betalats.Vill du även ha din speciella logo skyddad, så tillkommer 200 kr.

När du väl har fått igenom din varumärkesregistrering så gäller den som skydd i tio år, varefter förnyelse måste göras senast ett år innan tidens utgång. Då måste även en förnyelseavgift betalas som för närvarande också är 1,200 kr.

En varumärkesregistrering kan vara mycket värdefull om du tänkt att satsa seriöst på ditt band. Då är du skyddad mot att någon annan använder samma namn, vilket kan medföra allvarliga förväxlingar. Om detta trots allt skulle inträffa, att någon använder sig av “ditt” namn inom samma klass. så har du ditt skydd hos PRV. Vill du, så kan du i detta läge kontakta en advokat och varumärkesombud, och väcka åtal mot dem som använder sig av ditt namn. Du har givetvis lagen på din sida, när varumärket är registrerar i ditt namn,

Patent och RegistreringsVerket Box 5055, 102 42 Stockholm 08/782 25 00